Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

Barehearts
(...) nie zawracam Ci głowy niczym, nie mam do Ciebie próśb ani spraw, poza tą jedną, i jeśli mógłbyś cokolwiek dla mnie zrobić, to tylko tyle. Bądź.
— Hanna Krall "Fantom bólu"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamodalna modalna

September 19 2017

Barehearts
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viapaperman paperman
Barehearts
7466 84ce
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Barehearts
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaToshi Toshi
Barehearts
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek vianiskowo niskowo
Barehearts
9885 d127 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
9736 2412
Barehearts
Reposted frombluuu bluuu viaimpatient impatient
Barehearts
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaToshi Toshi
7575 5ffa 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Barehearts
Reposted fromkanusia kanusia viaLaColie LaColie
Barehearts
Barehearts
come to me
Barehearts
6787 d855
Barehearts
Reposted frombluuu bluuu viasillene sillene
Barehearts
Barehearts
Barehearts
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl